DZIECIĘCE WARSZTATY WOKALNO-TANECZNE


Zapraszamy dzieci i młodzież z powiatu chodzieskiego na Dziecięce Warsztaty Wokalno-Taneczne, które odbędą się w dniach 27 czerwca - 2 lipca 2016.

 

ORGANIZATOR: 
Organizatorem Warsztatów jest Chodzieski Dom Kultury, 
 
 
UCZESTNICY: 
Udział w Warsztatach mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od lat 9 do16; mieszkańcy powiatu 
chodzieskiego 
 
 
TERMIN: 
27 czerwca – 2 lipca 2015. 
Zajęcia będą odbywać się codziennie w godzinach 09:30 - 14:00

W sobotę 4 lipca wszyscy uczestnicy warsztatów zaprezentują się podczas koncertu w trakcie Festynu Rodzinnego odbywającego się na terenach ChDK. 
 
MIEJSCE:

Chodzieski Dom Kultury w Chodzieży 
 
 
BIURO ORGANIZACYJNE: 
Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież. 
Tel.: 067 / 282 05 13, 663 300 813, Fax.: 067 / 282 00 30. 
E-mail: chdk@chdk.com.pl, http://www.chdk.com.pl/ 
 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 - w zajęciach udział mogą brać osoby z terenu miasta Chodzież i powiatu chodzieskiego 
- uczestnik musi mieć ukończone 9 lat, 
- kart zgłoszeń dostępne w Chodzieskim Domu Kultury - (ograniczona ilość zgłoszeń)


 PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

zajęcia wokalne - Aleksandra Klepacka

zajęcia taneczne - Małgorzata Ziemba

 
PRZEPISY OGÓLNE: 
- udział w zajęciach jest nieodpłatny 
- organizatorzy zastrzegają prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami, 
materiałami filmowymi z przebiegu imprezy oraz do interpretacji regulaminu. 


 


 

Załączniki
File_extension_doc regulamin.doc 31 KB
File_extension_pdf regulamin.pdf 133 KB